Karkun Samoojien kevätkokous

Tervetuloa Karkun Samoojat ry:n kevätkokoukseen!

Aika: 15.3.2020 klo 12.00

Paikka: Karkun srk-talo

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan valinta
3 § Muiden kokousvirkailijoiden valinta
4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 § Toimintakertomuksen hyväksyminen
6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
7 § Jäsenmaksusta päättäminen
8 § Muut asiat
9 § Kokouksen päättäminen

– Sihteeri /KASA