Scouts Cooperating on Uncontrolled waste Treatment Solutions in Europe – S.C.O.U.T.S

Hanke tuo yhteen partioliikkeen jäseninä olevat nuoriso-ohjaajat viidestä eri maasta (Malta, Liettua, Turkki, Georgia ja Suomi).

Hankkeen päätavoitteena on, että nuoriso-ohjaajat keskustelevat erilaisista haasteista, joita he kohtaavat yhteisöissään, ja keksivät mahdollisia ratkaisuja, ehdottavat toimia, jotka voivat auttaa vähentämään jätteiden vaikutuksia omissa yhteisöissään, ja tekevät yhteistyötä paremman maailman luomiseksi!

Scouts Cooperating on Uncontrolled waste Treatment Solutions in Europe (2023-1-MT01-KA153-YOU-000134745) on Erasmus+ -liikkuvuushanke, joka kuuluu toimeen KA 153.

This project brings together youth leaders who are members of the scout movement hailing from five different countries (Malta, Lithuania, Turkey Georgia and Finland.

The main aim of the project is that youth leaders discuss the various challenges they face within their communities and come up with possible solutions, propose activities that can help in reducing the impacts of waste within their respective communities and collaborate together to create a better world!

Scouts Cooperating on Uncontrolled waste Treatment Solutions in Europe (2023-1-MT01-KA153-YOU-000134745) is an Erasmus+ mobility project under action KA 153.


Karkun Samoojista osallistui projektiin partion-ohjaaja Lauri Toivari, ohessa Laurin blogi suomeksi ja englanniksi projektista. Projektissa järjestimme leirin jokaisessa maassa; Maltalla, Liettuassa, Turkissa, Georgiassa ja Suomesta. Projektissa päästiin yhdessä kehittämään johtajana toimimista sekä ympäristön suojelua yksilön ja yhteisön näkökulmista. Projekti antoi paljoin opittavaa ja kotiin viemisinä. Painamalla alla-olevia painikkeita, pääset lukemaan blogia jokaisen maan kohdalta, seuraavassa osiossa on hyödyllistä materiaaleja lippukunnalle sekä muille partiolaisille.

Lauri Toivari, a scout leader from ”KASA” Karkun Samoojat participated in the project, here is Lauri’s blog in Finnish and English about the project. In the project we organized camps in each country; Malta, Lithuania, Turkey, Georgia and Finland. The project allowed us to work together to develop leadership and environmental protection from an individual and community perspective. The project gave us a lot to learn and take home. By clicking on the buttons above, you can read the blog for each country, in the next section you will find useful materials for your troop as well as other Scouts.