Hallituksen kokous 3/2019

Pidimme hallituksen 9.11.2019 Salokunnan kirkolla.