Turvallisesti yhdessä

Turvallisuus on tärkeää partiossa. Aina.

Partiolaiset harjoittelevat sudenpentuikäisestä saakka ensiavun antamista. Turvallisuus on myös muutakin. Karkun Samoojien toimintaa ohjaa Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä-ohjeistus. Sen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, lapsen oikeuksien toteutumista ja partiotoiminnan laatua. Turvallisesti yhdessä -ohjeen avulla halutaan varmistaa, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen toteutuu kaikessa partiotoiminnassa. Tärkeää on, että partiossa toimivat ryhmänjohtajat ja aikuiset tietävät, miten he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että kasvuympäristö on lapsia ja nuoria tukeva.

Lippukunnan kaikki täysi-ikäiset ja ryhmänjohtajat suorittavat Turvallisesti yhdessä-koulutuksen. Kurssin avulla perehdytään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä kaltoinkohteluun puuttumiseen.

Ohjeistuksen myötä Karkun Samoojissa on nimettynä turva-aikuinen. Turva-aikuinen toimii lippukunnan lasten, nuorten ja aikuisten sekä huoltajien tukena. Turva-aikuiselta voi kysyä neuvoja vaikeissa tilanteissa, joita ovat esim. kiusaamiset tai huoli kaltoinkohtelusta. Jos sinulle herää epäilys tai huoli, älä epäröi ottaa yhteyttä. Selvitetään yhdessä mitä on tapahtunut ja miten asiassa edetään. Lippukunnassamme turva-aikuisena toimii lippukunnan johtaja Mira Mäkelä

Lisää tietoa Turvallisesti yhdessä-ohjeistuksesta löydät täältä: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/


Mira Mäkelä

Lippukunnan johtaja ja lippukunnan turva-aikuinen

[email protected] tai [email protected]

puh. 050 570 7659‬